0918 227 808  (Po-Pia: 09:00-12:00 obed 13:00-16:00)

Zimné pneumatiky

Kumho

Kumho WP71 WinterCraft 205/50 R17 WP71 93H XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 205/50 R17 WP71 93H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (71 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 79,76
Kumho WP51 WinterCraft 235/60 R16 WP51 100H M+S 3PMSF
Kumho WP51 WinterCraft 235/60 R16 WP51 100H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (70 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom: 2ks
 82,50
Kumho CW51 PorTran 205/75 R16 C CW51 110R M+S 3PMSF
Kumho CW51 PorTran 205/75 R16 C CW51 110R M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (71 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 82,54
Kumho WP51 WinterCraft 195/55 R16 WP51 XRP 87H M+S 3PMSF
Kumho WP51 WinterCraft 195/55 R16 WP51 XRP 87H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: D Spotreba: E
Skladom
 82,73
Kumho WP71 WinterCraft 225/40 R18 WP71 92V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 225/40 R18 WP71 92V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 83,05
Kumho CW51 PorTran 205/65 R16 C CW51 107T M+S 3PMSF
Kumho CW51 PorTran 205/65 R16 C CW51 107T M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (71 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 83,44
Kumho WP51 WinterCraft 205/55 R16 WP51 XRP 91H M+S 3PMSF
Kumho WP51 WinterCraft 205/55 R16 WP51 XRP 91H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: E
Skladom
 83,89
Kumho WP71 WinterCraft 225/55 R16 WP71 95H M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 225/55 R16 WP71 95H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 85,63
Kumho WP71 WinterCraft 225/50 R17 WP71 98H XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 225/50 R17 WP71 98H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 85,71
Kumho WP71 WinterCraft 235/45 R17 WP71 97V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 235/45 R17 WP71 97V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom: 2ks
 86,18
Kumho WS71 WinterCraft 225/65 R17 WS71 106H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 225/65 R17 WS71 106H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 86,26
Kumho WP71 WinterCraft 225/50 R17 WP71 94H M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 225/50 R17 WP71 94H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 86,26
Kumho WS71 WinterCraft 235/70 R16 WS71 106H M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 235/70 R16 WS71 106H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 87,17
Kumho CW51 PorTran 215/65 R16 C CW51 109R M+S 3PMSF
Kumho CW51 PorTran 215/65 R16 C CW51 109R M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (71 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 88,20
Kumho WP71 WinterCraft 225/50 R16 WP71 96V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 225/50 R16 WP71 96V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 88,39
Kumho WS71 WinterCraft 235/65 R17 WS71 108H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 235/65 R17 WS71 108H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 89,44
Kumho WS71 WinterCraft 245/70 R16 WS71 107H M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 245/70 R16 WS71 107H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom: 1ks
 89,75
Kumho WP71 WinterCraft 225/55 R17 WP71 101V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 225/55 R17 WP71 101V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 90,49
Kumho WP71 WinterCraft 215/50 R17 WP71 95V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 215/50 R17 WP71 95V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (71 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 90,80
Kumho WP71 WinterCraft 235/40 R18 WP71 95W XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 235/40 R18 WP71 95W XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 92,73
Kumho WP71 WinterCraft 225/50 R17 WP71 98V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 225/50 R17 WP71 98V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 93,06
Kumho WP71 WinterCraft 225/55 R17 WP71 97H M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 225/55 R17 WP71 97H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 93,15
Kumho WS71 WinterCraft 225/60 R17 WS71 99H M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 225/60 R17 WS71 99H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 94,70
Kumho WS71 WinterCraft 215/55 R18 WS71 99H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 215/55 R18 WS71 99H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 95,43
Kumho WS71 WinterCraft 225/55 R18 WS71 102H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 225/55 R18 WS71 102H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom: 2ks
 95,94
Kumho WS71 WinterCraft 225/60 R18 WS71 104H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 225/60 R18 WS71 104H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 97,85
Kumho WS71 WinterCraft 245/65 R17 WS71 111H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 245/65 R17 WS71 111H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom: 2ks
 98,30
Kumho WP71 WinterCraft 235/50 R18 WP71 101V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 235/50 R18 WP71 101V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 98,80
Kumho WP71 WinterCraft 235/55 R17 WP71 103V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 235/55 R17 WP71 103V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 99,65
Kumho WP71 WinterCraft 235/45 R18 WP71 98V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 235/45 R18 WP71 98V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 102,64
Kumho WS71 WinterCraft 235/65 R18 WS71 106H M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 235/65 R18 WS71 106H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 102,74
Kumho CW51 PorTran 235/65 R16 C CW51 115R M+S 3PMSF
Kumho CW51 PorTran 235/65 R16 C CW51 115R M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (73 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom: 1ks
 102,74
Kumho WS71 WinterCraft 265/70 R16 WS71 112H M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 265/70 R16 WS71 112H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 104,22
Kumho WP71 WinterCraft 245/40 R18 WP71 97W XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 245/40 R18 WP71 97W XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (70 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 104,28
Kumho WS71 WinterCraft 235/55 R18 WS71 100H M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 235/55 R18 WS71 100H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 105,30
Kumho WP71 WinterCraft 245/45 R18 WP71 100V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 245/45 R18 WP71 100V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (70 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 108,12
Kumho WS71 WinterCraft 255/65 R17 WS71 114H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 255/65 R17 WS71 114H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom: 2ks
 108,14
Kumho WS71 WinterCraft 255/55 R18 WS71 109H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 255/55 R18 WS71 109H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 108,27
Kumho WS71 WinterCraft 255/60 R18 WS71 112H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 255/60 R18 WS71 112H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 108,99
Kumho WP71 WinterCraft 255/40 R18 WP71 99V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 255/40 R18 WP71 99V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 112,90
Kumho WS71 WinterCraft 265/65 R17 WS71 116H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 265/65 R17 WS71 116H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 113,74
Kumho WP71 WinterCraft 235/40 R19 WP71 92V M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 235/40 R19 WP71 92V M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 117,98
Kumho WS71 WinterCraft 255/50 R19 WS71 107V XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 255/50 R19 WS71 107V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 118,30
Kumho WP71 WinterCraft 255/45 R18 WP71 103V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 255/45 R18 WP71 103V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom: 1ks
 119,68
Kumho WP71 WinterCraft 245/50 R18 WP71 104V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 245/50 R18 WP71 104V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (70 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom: 2ks
 121,09
Kumho WS71 WinterCraft 265/60 R18 WS71 114H XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 265/60 R18 WS71 114H XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom: 1ks
 124,61
Kumho WS71 WinterCraft 235/55 R19 WS71 105V XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 235/55 R19 WS71 105V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 126,00
Kumho WS71 WinterCraft 265/50 R19 WS71 110V XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 265/50 R19 WS71 110V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom: 2ks
 126,77
Kumho WP71 WinterCraft 245/45 R19 WP71 102V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 245/45 R19 WP71 102V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (70 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 126,91
Kumho WS71 WinterCraft 225/55 R19 WS71 99H M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 225/55 R19 WS71 99H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 128,06
Kumho WP71 WinterCraft 255/40 R19 WP71 100V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 255/40 R19 WP71 100V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 135,65
Kumho WS71 WinterCraft 255/55 R19 WS71 111V XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 255/55 R19 WS71 111V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 140,98
Kumho WS71 WinterCraft 265/45 R20 WS71 108V XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 265/45 R20 WS71 108V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 147,65
Kumho WP71 WinterCraft 275/35 R19 WP71 100V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 275/35 R19 WP71 100V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 149,35
Kumho WS71 WinterCraft 255/55 R20 WS71 110V XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 255/55 R20 WS71 110V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 153,12
Kumho WS71 WinterCraft 295/35 R21 WS71 107V XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 295/35 R21 WS71 107V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (75 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Skladom
 161,72
Kumho WS71 WinterCraft 275/45 R21 WS71 110V XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 275/45 R21 WS71 110V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (72 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom: 1ks
 168,02
Kumho WS71 WinterCraft 315/35 R20 WS71 110W XL M+S 3PMSF
Kumho WS71 WinterCraft 315/35 R20 WS71 110W XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (75 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Skladom
 174,67
Kumho WP51 WinterCraft 175/50 R15 WP51 75H M+S 3PMSF
Kumho WP51 WinterCraft 175/50 R15 WP51 75H M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (70 dB)Prilnavosť: C Spotreba: D
Externý sklad
 65,82
Kumho WP71 WinterCraft 205/50 R17 WP71 93V XL M+S 3PMSF
Kumho WP71 WinterCraft 205/50 R17 WP71 93V XL M+S 3PMSF
Hlučnosť: B (71 dB)Prilnavosť: C Spotreba: C
Externý sklad
 87,06
 NahorNačítať ďalšie
Zimné pneumatiky

Skvelá ponuka v kategórii pneumatiky pre osobné autá, SUV a dodávky. Jazdné vlastnosti a dĺžka brzdnej dráhy na suchom i mokrom povrchu, komfort, náchylnosť k rýchlemu opotrebeniu a vplyv na spotrebu paliva. To všetko závisí od toho, aké pneumatiky jazdíte a preto nie je jedno, aké pneu si vyberiete. To aké gumy na aute máte na zimu obuté je kľúčové. Vyberte si u nás pneumatiky na leto alebo pneumatiky na zimu z bohatej ponuky produktov v kategórii pneumatiky.

Ani najdokonalejšia elektronika nezvládne tak výrazne ovplyvniť brzdnú dráhu, ako pneumatiky. Je potrebné preto dbať na to, aby ste nejazdili na opotrebených pneumatikách - pneu. Naším cieľom je spokojnosť zákazníka a preto, ak budete nutne potrebovať prezuť zimné pneumatiky alebo letné pneumatiky, tak vám ich vieme doručiť už do 24 hodín. Platí to len pre produkty, ktoré sú na sklade. Tešíme sa váš nákup u nás.

Novinky emailom

Chcete byť informovaný o novom tovare v našom sortimente, najnovších akciách a ponukách, ktoré pre vás pripravíme?
Prihláste sa k ich odberu e-mailom.

Facebook AutoObuv.sk pneumatiky